Tempe

Tahukah kamu kalau protein tempe ternyata lebih banyak daripada daging?